Snížení emisí z elektrických trub

Katalyzátory jsou velmi účinné při oxidaci většiny organických plynů a kondenzovatelných částic ve výparech z vaření na oxid uhličitý a vodu. Tyto reakce mají dvojí přínos: zlepšují kvalitu ovzduší a také uvolňují tepelnou energii ze spalin, která by jinak přišla nazmar.

Aby byl katalyzátor účinný, musí být teplota plynu, který jím prochází, nejméně 180 °C (356 °F), proto je tato technologie nejvhodnější pro uzavřená zařízení, jako jsou trouby, grily, fritézy, grily na dřevěné uhlí a pražiče. Nejoblíbenějšími aplikacemi katalyzátorů v komerčním sektoru jsou kombinované trouby s rychlým vařením a také dopravníkové pece a pece na pizzu.

Catalysis

 

U katalyzátorů používaných ve varných zařízeních s recirkulací plynu je důležité, aby katalytický povlak velmi dobře přilnul k podkladu (k tělu katalyzátoru), jinak by se mohl odlupovat a kontaminovat potraviny.

Katalyzátor musí být rovněž vyroben z materiálů, které ve vlhkém prostředí varného spotřebiče nekorodují. V ideálním případě by měl být instalován na místě, odkud jej lze snadno vyjmout za účelem čištění.

Varná zařízení vybavená katalyzátory mohou být čištěna pouze pomocí schválených chemikálií, jinak může dojít k poškození katalyzátoru. Nikdy nesmí být použity žíravé čisticí prostředky.

Prozkoumejte více informací o výparech z vaření na elektřině:

PŘEHLED
Chemie
TESTOVÁNÍ
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS