CHEMICKÝ PROCES VÝPARů VZNIKAJÍCÍCH PřI VAřENÍ ZA VYUŽITÍ ELEKTřINY

Vaření je komplexní proces zahrnující několik různých typů reakcí, včetně oxidace, pyrolýzy a Maillardovy reakce, která je spojena s hnědnutím. Vaření také vede k fázovým změnám, kdy se tuhé látky stávají tekutinami a kapaliny se stávají plyny. Fázové změny se liší od reakcí v tom, že jsou reverzibilní, např. pokud se živočišný tuk změní z pevné fáze na kapalnou fázi v důsledku zvýšení teploty, vrátí se zpět do pevné fáze, když se ochladí.

Druh výparů uvolněných během vaření závisí také na tom, co se vaří, s tuky, bílkovinami a sacharidy, které vytvářejí různé chemické sloučeniny. Zvláště nepříjemné výpary, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a oxidu uhelnatého, jsou vypouštěny, když tuky a oleje podléhají pyrolýze, což vyžaduje vyšší teploty než ty, které se běžně používají při vaření. Tyto podmínky se však mohou vyskytnout, například když kapka tuku kápne na gril, a také během cyklu čištění pyrolytické samočistící pece, kde může být teplota pece zvýšena na 500 °C.

Prozkoumejte další informace o biomase velkého měřítka:

ÚVOD
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
REGULACE
PRODUKTY

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS