Přehled vaření na elektřině

Horký vzduch, který se uvolňuje při vaření, obsahuje látky, které se uvolňují ze samotných potravin, a další látky pocházející z tuků a olejů použitých při vaření. Některé z nich jsou příčinou typických pachů provázejících vaření, zatímco jiné se mohou projevovat jako kouř. Část tohoto kouře může později kondenzovat a vytvářet mastné usazeniny pevných částic v troubě a v jejím okolí.

Electric cooking

V rušných komerčních kuchyních je často nutné mít pod kontrolou výpary z vaření, a to z následujících důvodů:

  • Zpříjemnění pracovního prostředí v kuchyni.
  • Zlepšení kvality ovzduší v přilehlých prostorech (např. v jídelně).
  • Zabránění hromadění mastných usazenin, které mohou tvořit zdravotní a požární riziko.
  • Snížení intenzity obtěžujících zápachů v budově.
  • Zabránění přenosu chutí mezi připravovanými jídly.
  • Umožnění používání budovy bez odsávacího systému jako kuchyně

V domácnostech jsou pachy z vaření obecně přijatelnější, nicméně výpary z pyrolytických samočisticích trub mohou být velmi nepříjemné a dokonce nebezpečné.

Prozkoumejte více informací o výparech z vaření na elektřině:

Chemie
Katalýza
Testování
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS