VAřENÍ S VYUŽITÍM ELEKTřINY, ÚVOD

Horký vzduch, který vzniká během vaření, obsahuje látky, které pocházejí jak z potravin samotných, ale i další, které pocházejí z tuků a olejů používaných při procesu vaření. Některé z nich jsou odpovědné za typické pachy, zatímco jiné mohou vypadat jako kouř. Část tohoto kouře může později kondenzovat, a vytváří mastné usazeniny částic v samotné peci a okolních oblastech.Electric cookingV rušné komeční kuchyni je často nutné udržovat kouř z vaření pod kontrolou, a to z následujících důvodů:

  • K tomu, aby kuchyně byla příjemnějším pracovním prostředím,
  • Chcete-li zlepšit kvalitu vzduchu v jídelně, pokud je budova otevřená,
  • Aby nedošlo k tvorbě mastných usazenin, které by mohly představovat riziko pro zdraví nebo požár,
  • Chcete-li omezit nepříjemné zápachy mimo budovu,
  • Aby se zabránilo přenosu chuti z jednoho druhu potraviny do druhého,
  • Umožnit, aby byla budova bez odsávacího systému použita jako kuchyně.

V domácím prostředí jsou pachy obecně přijatelnější, avšak výpary z pyrolytických samočisticích pecí mohou být velmi nepříjemné, a dokonce i nebezpečné.

Prozkoumejte další informace o elektrickém vaření

Chemicky Proces
Katalyza
Testovani
Regulace
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS