TESTOVÁNÍ OBLASTI DOMÁCÍ BIOMASY

Měření emisí z kamna na biomasu je ve skutečnosti samoobslužnou disciplínou, a z tohoto důvodu dokonce i velmi velcí výrobci kamen využívají externí laboratoře, které jsou pro tento účel vybaveny. Jednou z komplikací je, že při opakovaném měření emisí je nutné znát tepelný výkon kamen během testování a kvantifikace je obtížná. Také měření organických plynných sloučenin (OPS) vyžaduje použití přístroje nazývaného plamenově ionizační detektor, který je drahý pro nákup nebo pronájem a vyžaduje, aby s ním vyškolená osoba uměla pracovat.

Domestic Biomass Testing

Dalším faktorem je to, že domácí kamna na biomasu nepřetržitě nehoří (zvláště když spalují dřevo), takže emise se výrazně mění. Nicméně získání hrubého měření oxidu uhelnatého lze provést za použití standardního analyzátoru spalin, a pevné částice lze také kvantifikovat pomocí měřiče kouře nebo prachu. V Německu se každoročně kontrolují emise z kamen na biomasu pomocí komínového čištění!

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

Prehled
Chemicy Proces
Katalyza
Testovani
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS