Přehled znečišťujících látek vznikajících při spalování biomasy v kamnech

Biomasa, jako jsou polena, dřevěné pelety atd. je sice obnovitelné palivo, ale bohužel její spalování stále způsobuje znečištění, které má dopad na lokální kvalitu ovzduší.

Hlavním problémem jsou jemné a ultra jemné částice, které se mohou dostat hluboko do plic, kde mohou způsobit podráždění a dokonce i rakovinu.

 

Domestic Biomass Overview

Je důležité mít na paměti, že lokální topeniště, mezi které patří kamna a kotle na dřevo jsou konstrukčně velmi jednoduchá, což řada lidí preferuje, např. díky jistotě vytápění domova i v případě výpadku proudu.

U těchto typů zdrojů nelze jednoduše určit, jaké palivo je v nich splováno nebo jak je zařízení provozováno či udržováno.

Z výše uvedených důvodů jsou pro tato zařízení vhodná především taková opatření snižující koncentraci znečišťujících látek ve spalinách, která nejsou závislá na dodávce elektrické energie.

 

Prozkoumejte další informace o znečišťujících látkách ve spalinách vzniklých spalováním biomasy v lokálních topeništích a o tom, jak je lze minimalizovat:

 

Chemie
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Předpisy
Produkty
Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS