REGULACE DOMÁCÍ BIOMASY

Nejběžnějším důvodem spalování biomasy na domácím trhu je vytápění prostorů, například pomocí kamen na dřevo nebo ohřev vody v kotli na biomasu. Pravidla týkající se emisí se obvykle liší v závislosti na tom, zda se jedná o prostor nebo vodu, která se ohřívá, ačkoli dochází k překrývání, například u sporáků se zpětnými kotly.

Domestic Biomass Regulations

Směrnice o ekodesignu se týká místních vyhřívačů na tuhá paliva o výkonu až 50 kW a kotlů na tuhá paliva o výkonu až 1 mW. Stanoví limity pro oxidy dusíku, částic, oxidu uhelnatého a organických plynných sloučenin. Směrnice o ekodesignu pro kotle na tuhá paliva vstoupí v platnost dne 1. ledna 2020 a vztahuje se na lokální vyhřívací zařízení na tuhá paliva s účinností od 1. ledna 2022.

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

PŘEHLED
Chemicky Proces
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS