PRODUKTY PRO REGULACI ZNEčIŠTěNÍ VZNIKAJÍCÍ SPALOVÁNÍ BIOMASY

U jednoduchých kamen na dřevo není obvykle žádný ventilátor, takže katalyzátor nesmí způsobit významný pokles tlaku. Další úvahou je, že bude přítomen popel, který by mohl blokovat kanály v katalyzátoru. Z těchto dvou důvodů je nejlépe použitelný ten, který je založen na voštinovém substrátu s nízkou hustotou buněk, například 18 nebo 25 buněk na čtvereční palec.

Teplota spalin v zařízeních, která hoří, se může značně měnit, což znamená, že je výhodnější podložka, která může působit jako zásobník tepla. V tomto ohledu jsou keramické voštiny lepší než kovové.

Více sofistikované domácí spotřebiře pro vytápění biomasy, které obsahují ventilátory pro vedení vzduchu katalyzátorem, mohou využívat síťované pěnové substráty. Kovové podložky mohou být také vhodné, ale při použití jakýchkoli podložek, kterými popel nemůže projít, je nutné zahrnout některé prostředky, které by zabránily popelu, aby se k nim dostal.

Ceramic Honeycomb
KERAMICKÉ PODLOŽKY
KOVOVÉ PLÁSTOVÉ PODLOŽKY

Prozkoumejte další informace o biomasě velkého měřítka:

Chemicky Proces
KATALÝZA
TESTOVÁNÍ
Regulace
Produkty

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS