Použití

použitíNaše technologie čištění horkých plynů je navržena ke snížení kouře ze spalování a spalování biomasy pro zlepšení kvality vzduchu. Naše výrobky lze použít v různých aplikacích.

Elektrické Vaření

Horký vzduch, který vzniká během vaření, obsahuje látky, které pocházejí jak z potravin samotných, ale i další, které pocházejí z tuků a olejů používaných při procesu vaření. Některé z nich jsou odpovědné za typické pachy, zatímco jiné mohou vypadat jako kouř. Část tohoto kouře může později kondenzovat, a vytváří mastné usazeniny částic v samotné peci a okolních oblastech.

Zjistit více
Electric cooking
Solid Fuel

Vaření s využitím tuhých paliv

Přístroje na vaření a pečenívy užívající tuhá paliva, jako jsou pece na uhlí, pece na tandoori a pizza trouby na dřevo, jsou v dnešní době stále oblíbenější v restauracích, ale je velmi důležité, aby se s výpary, které produkují, velmi uvážlivě nakládalo.

Zjistit více

Vaření s využitím tuhých paliv

Kouř ze dřeva vzniká v důsledku toho, že pro dřevo je obtížné shořet úplně beze zbytku, zejména za podmínek přítomných v relativně jednoduchých kamnech. část problému spočívá v tom, že neexistuje žádná taková věc, jako je “standardní dřevo”: jeden druh stromu hoří jiným způsobem než další, a obsah vlhkosti a velikost kulatiny také hraje roli, což znamená, že kamna na spalování dřeva musí být navržena tak, aby jim příliš nevadilo to, jakým druhem dřeva v nich topíme.

Zjistit více
Biomass
Biomass

Vaření s využitím tuhých paliv

Vzhledem k tomu, že měřítko spalovacího systému biomasy se je mnohem vyšší než při domácím použití, mění se i jiné faktory:

Zjistit více

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNů
REDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS