ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

yto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vás, uživatele této webové stránky a Whitebeam d.o.o. vlastníkem a poskytovatelem této webové stránky. Whitebeam d.o.o. bere soukromí vašich informací velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše použití jakýchkoli a všech dat, která jsme shromáždili nebo poskytli v souvislosti s vaším používáním webové stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů je třeba číst společně s našimi smluvními podmínkami, které najdete zde: podmínky

Přečtěte si pozorně tyto zásady ochrany osobních údajů
Definice a interpretace

(1) V těchto zásadách ochrany osobních údajů se používají následující definice:

Data
souhrnně veškeré informace, které poskytnete společnosti Whitebeam d.o.o. prostřednictvím webové stránky. Tato definice případně zahrnuje definice uvedené v zákonech o ochraně údajů;

Soubory cookie
malý textový soubor, který tento web umístí do vašeho počítače při návštěvě určitých částí webu nebo při používání určitých funkcí webu. Podrobnosti o souborech cookie, které používá tento web, jsou uvedeny v níže uvedené klauzuli (Cookies);

Zákony o ochraně dat
jakýkoli rozhodný zákon týkající se zpracování osobních údajů, mimo jiné včetně směrnice 96/46 / ES (směrnice o ochraně údajů) nebo GDPR a všech vnitrostátních prováděcích zákonů, nařízení a sekundárních právních předpisů, pokud je GDPR efektivní ve Velké Británii;

GDPR
obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679;

Whitebeam d.o.o. nebo nás
Whitebeam d.o.o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku 2018 se sídlem: Parmova Ulica 53, 1000 Lublaň, Slovinsko, EU;

Zákon o souborech cookie ve Velké Británii a EU
nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 ve znění nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) (změna) z roku 2011;

Uživatel nebo vy
jakákoli třetí strana, která přistupuje k webové stránce a není ani (i) zaměstnána společností Whitebeam d.o.o. a jednající v průběhu svého zaměstnání nebo (ii) zaměstnáni jako konzultant nebo jinak poskytující služby Whitebeam d.o.o. a přístup na web v souvislosti s poskytováním těchto služeb; a

webová stránka
web, který aktuálně používáte, www.blackthorn.net a jakékoli subdomény tohoto webu, pokud to není výslovně vyloučeno jejich vlastními smluvními podmínkami.

(2) V těchto zásadách ochrany soukromí, pokud kontext nevyžaduje odlišný výklad:

A. singulární zahrnuje množné číslo a naopak;
b. odkazy na odstavce, doložky, plány nebo dodatky jsou odkazy na doložky, doložky, plány nebo dodatky této zásady ochrany osobních údajů;
C. odkaz na osobu zahrnuje firmy, společnosti, vládní subjekty, trusty a partnerství;
d. “včetně” znamená “včetně bez omezení”;
E. odkaz na jakékoli zákonné ustanovení zahrnuje jakoukoli jeho úpravu nebo změnu;
F. Nadpisy a podokruhy netvoří součást této zásady ochrany osobních údajů.

Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

(3) Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na akce Whitebeam d.o.o. a uživatelé s ohledem na tento web. Nevztahuje se na žádné webové stránky, ke kterým lze přistupovat z těchto webových stránek, mimo jiné včetně odkazů na weby sociálních médií.

(4) Pro účely příslušných zákonů o ochraně údajů Whitebeam d.o.o. je “správce dat”. To znamená, že Whitebeam d.o.o. určuje účel, pro který a jakým způsobem jsou vaše data zpracovávána.
Shromážděná data

(5) Můžeme od vás shromažďovat následující data, která zahrnují osobní údaje:

A. název;
b. pracovní pozice;
C. kontaktní informace, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla;
d. v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jak sbíráme data

(6) Údaje shromažďujeme následujícím způsobem:

A. data jsou nám dána; a
b. data jsou shromažďována automaticky.
Data, která jste nám dali

(7) Whitebeam d.o.o. bude vaše data shromažďovat několika způsoby, například:

A. když nás kontaktujete prostřednictvím Webu, telefonicky, poštou, e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem;
b. když se rozhodnete od nás přijímat marketingové komunikace;
C. v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Data, která se shromažďují automaticky

(8) V případě, že přistupujete na web, shromažďujeme vaše údaje automaticky, například:

A. automaticky shromažďujeme informace o vaší návštěvě webových stránek. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat obsah a navigaci na webových stránkách a zahrnují vaši IP adresu, datum, časy a četnost, s jakou přistupujete na web, a způsob, jakým používáte a interagujete s jeho obsahem.
b. vaše data shromažďujeme automaticky pomocí souborů cookie v souladu s nastavením souborů cookie v prohlížeči. Další informace o souborech cookie a způsobu jejich použití na webových stránkách naleznete v části níže nazvané „Soubory cookie“.
Naše použití dat

(9) Některá nebo všechna výše uvedená data mohou být čas od času požadována, abychom vám poskytli nejlepší možné služby a zkušenosti s používáním našich webových stránek. Konkrétně, Data mohou být používána z následujících důvodů:

A. interní vedení záznamů;
b. zdokonalování našich produktů / služeb;
C. přenos marketingových materiálů, které by vás mohly zajímat, e-mailem;
d. kontakt pro účely průzkumu trhu, který lze provést pomocí e-mailu, telefonu, faxu nebo pošty. Tyto informace mohou být použity k přizpůsobení nebo aktualizaci Webu;
E. v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

(10) Vaše data můžeme použít pro výše uvedené účely, pokud to považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy. Pokud s tím nejste spokojeni, máte za určitých okolností právo vznést námitky (viz oddíl „Vaše práva“ níže).

(11) Pro doručení přímého marketingu prostřednictvím e-mailu potřebujeme váš souhlas, ať už prostřednictvím opt-in nebo soft-opt-in:

A. souhlas s měkkým přihlášením je specifický typ souhlasu, který se uplatňuje, když jste s námi v minulosti jednali (například nás kontaktujete, abyste nás požádali o další podrobnosti o konkrétním produktu / službě a my nabízíme podobné produkty / služby). Na základě souhlasu „měkké přihlášení“ budeme váš souhlas považovat za udělený, pokud se odhlásíte.
b. v případě jiných typů e-marketingu jsme povinni získat váš výslovný souhlas; to znamená, že při souhlasu musíte podniknout pozitivní a kladné kroky, například zaškrtnutím políčka, které poskytneme.
C. pokud nejste spokojeni s naším přístupem k marketingu, máte právo kdykoli odvolat souhlas. Chcete-li zjistit, jak svůj souhlas odvolat, viz část „Vaše práva“ níže.

(12) Vaše data můžeme použít k tomu, abychom vám mohli ukázat Whitebeam d.o.o.adverts a další obsah na jiných webových stránkách. Pokud nechcete, abychom použili vaše data k tomu, abychom vám ukázali Whitebeam d.o.o. reklamy a další obsah na jiných webech, vypněte příslušné soubory cookie (viz část „Soubory cookie“ níže).

S kým sdílíme data

(13) Vaše data můžeme sdílet s následujícími skupinami lidí z následujících důvodů:

A. kterákoli z našich společností nebo přidružených společností v naší skupině – zajistit, aby si společnost, která je nejlépe schopna vyhovět potřebám žadatele, byla o těchto potřebách vědoma;
b. naši zaměstnanci, zástupci a / nebo profesionální poradci – aby mohli být poskytovány odpovídající rady;
C. v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
Zabezpečení dat

(14) K ochraně vašich dat použijeme technická a organizační opatření, například:

A. přístup k vašemu účtu je řízen heslem a uživatelským jménem, ​​které je pro vás jedinečné.
b. vaše data ukládáme na zabezpečené servery.

(15) Technická a organizační opatření zahrnují opatření k řešení jakéhokoli podezření na porušení údajů. Pokud máte podezření na jakékoli zneužití nebo ztrátu nebo neoprávněný přístup k vašim údajům, dejte nám prosím vědět okamžitě kontaktováním nás na této e-mailové adrese: [email protected].

(16) Pokud si přejete získat podrobné informace z Get Safe Online o tom, jak chránit vaše informace a své počítače a zařízení před podvody, krádeží identity, viry a mnoha dalšími online problémy, navštivte prosím www.getsafeonline.org. Získejte bezpečné online je podporováno vládou HM a předními podniky.

Zachování dat

(17) Pokud není zákonem vyžadováno nebo povoleno delší období uchovávání, budeme vaše údaje v našich systémech uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo dokud nevyžádáte vymazání těchto údajů.

(18) I když smažeme vaše data, může to na záložních nebo archivních médiích přetrvávat pro právní, daňové nebo regulační účely.
Vaše práva

(19) Ve vztahu k vašim údajům máte následující práva:

A. Právo na přístup – právo požadovat (i) kopie informací, které o vás máme, nebo (ii) že tyto informace upravujeme, aktualizujeme nebo odstraňujeme. Pokud vám poskytneme přístup k informacím, které o vás máme, nebudeme vám za to účtovat žádné poplatky, pokud vaše žádost nebude „zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená“. Pokud to máme ze zákona povoleno, můžeme vaši žádost zamítnout. Pokud vaši žádost zamítneme, sdělíme vám důvody.
b. Právo na opravu – právo na opravu vašich údajů, pokud jsou nepřesná nebo neúplná.
C. Právo na smazání – právo požádat o vymazání nebo odstranění vašich dat z našich systémů.
d. Právo omezit naše použití vašich dat – právo nás „zablokovat“ v používání vašich dat nebo omezit způsob, jakým je můžeme použít.
E. Právo na přenositelnost dat – právo požádat o přesun, kopírování nebo přenos vašich dat.
F. Právo na námitku – právo na námitku proti našemu použití vašich údajů, včetně toho, kde je používáme pro naše oprávněné zájmy.

(20) V případě dotazů, uplatnění některého z výše uvedených práv nebo odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů (pokud je naším právním základem pro zpracování vašich údajů souhlas), kontaktujte nás prostřednictvím této e-mailové adresy: informace @ blackthorn.net.

(21) Pokud nejste spokojeni s tím, jak se stížnost, kterou podáte v souvislosti s vašimi údaji, vyřizuje, možná budete moci postoupit svou stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů. Pro Spojené království je to úřad komisařů pro informace (ICO). Kontaktní údaje ICO jsou k dispozici na jejich webových stránkách na adrese https://ico.org.uk/.

(22) Je důležité, aby údaje, které o vás máme, byly přesné a aktuální. Prosím, informujte nás, pokud se vaše data změní během období, pro které je uchováváme.
Odkazy na jiné webové stránky

(23) Tento web může čas od času poskytovat odkazy na jiné webové stránky. Nemáme nad těmito webovými stránkami žádnou kontrolu a za obsah těchto webových stránek neodpovídáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na vaše používání těchto webových stránek. Doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení jiných webových stránek před jejich použitím.
Změny vlastnictví a kontroly podniku

(24) Whitebeam d.o.o. může čas od času rozšířit nebo omezit naše podnikání, a to může zahrnovat prodej a / nebo převod kontroly nad celou společností Whitebeam d.o.o. Údaje poskytnuté uživateli budou, pokud je to relevantní pro jakoukoli část našeho podnikání takto převedenou, přenášeny společně s touto částí a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude moci v souladu s podmínkami této politiky ochrany osobních údajů používat data pro účely, pro které byl původně dodán.

(25) Můžeme také zpřístupnit údaje potenciálnímu kupujícímu naší firmy nebo jakékoli její části.

(26) Ve výše uvedených případech podnikneme kroky s cílem zajistit ochranu vašeho soukromí.
Soubory cookie

(27) Tento web může na váš počítač umisťovat určité cookies a přistupovat k nim. Whitebeam d.o.o. používá cookies ke zlepšení vaší zkušenosti s používáním webu a ke zlepšení naší nabídky produktů a služeb. Whitebeam d.o.o. Uživatel pečlivě vybral tyto cookies a podnikl kroky k zajištění toho, aby vaše soukromí bylo vždy chráněno a respektováno.

(28) Veškeré cookies používané na těchto webových stránkách jsou používány v souladu s platnými zákony o souborech cookie ve Velké Británii a EU.

(29) Než web umístí cookies do vašeho počítače, zobrazí se vám lišta se zprávou vyžadující váš souhlas s nastavením těchto cookies. Svým souhlasem s umístěním cookies povolujete Whitebeam d.o.o. poskytnout vám lepší zážitek a služby. Pokud si přejete, můžete souhlasit s umístěním cookies; některé funkce webu však nemusí fungovat zcela nebo podle plánu.

(30) Tento web může ukládat následující cookies:

Přísně nutné soubory cookie
Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Patří mezi ně například soubory cookie, které vám umožní přihlásit se do zabezpečených oblastí našich webových stránek, použít nákupní košík nebo využít služeb elektronické fakturace.

Analytické / výkonné soubory cookie
Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a zjistit, jak se návštěvníci pohybují po našem webu, když jej používají. To nám pomáhá zlepšovat způsob fungování našich webových stránek, například tím, že uživatelé snadno najdou to, co hledají.

Funkční soubory cookie
Používají se k rozpoznání, když se vrátíte na naši webovou stránku. To nám umožňuje přizpůsobit náš obsah za vás, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například výběr jazyka nebo oblasti).

Cílení cookies
Tyto soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu našich webových stránek, stránek, které jste navštívili, a odkazů, které jste použili. Tyto informace použijeme k tomu, aby naše webové stránky a reklama na nich zobrazené byly relevantnější pro vaše zájmy. Za tímto účelem můžeme tyto informace sdílet také se třetími stranami.

(31) Seznam souborů cookie, které používáme, najdete v seznamu cookies.

(32) Můžete se rozhodnout povolit nebo zakázat cookies ve vašem internetovém prohlížeči. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů přijímá cookies, ale to lze změnit. Další podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy ve vašem internetovém prohlížeči.

(33) Můžete se rozhodnout smazat cookies kdykoli; Můžete však ztratit jakékoli informace, které vám umožní rychlejší a efektivnější přístup na web, včetně, ale ne pouze, nastavení personalizace.

(34) Doporučujeme, abyste se ujistili, že váš internetový prohlížeč je aktuální, a pokud si nejste jisti úpravou nastavení ochrany osobních údajů, konzultujte pomoc a pokyny poskytnuté vývojářem vašeho internetového prohlížeče.

(35) Více informací obecně o cookies, včetně toho, jak je deaktivovat, najdete na aboutcookies.org. Naleznete zde také podrobnosti o tom, jak odstranit soubory cookie z počítače.
Všeobecné

(36) Nesmíte převádět žádná svá práva podle těchto zásad ochrany osobních údajů na jinou osobu. Můžeme převést naše práva na základě těchto zásad ochrany osobních údajů, pokud se domníváme, že vaše práva nebudou ovlivněna.

(37) Pokud kterýkoli soud nebo příslušný orgán zjistí, že jakékoli ustanovení této zásady ochrany osobních údajů (nebo část jakéhokoli ustanovení) je neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení nebo částečné ustanovení v požadovaném rozsahu považováno za vymazané, a platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této zásady ochrany osobních údajů nebude dotčena.

(38) Není-li dohodnuto jinak, žádné zpoždění, jednání nebo opomenutí strany při uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku se nebude považovat za zřeknutí se tohoto nebo jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku.

(39) Tato dohoda se bude řídit a vykládat podle práva Anglie a Walesu. Veškeré spory vzniklé na základě dohody podléhají výlučné jurisdikci anglického a velšského soudu.

Náš správce dat a Úřad pro ochranu dat