Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Whitebeam se specializuje na řízení znečištění ovzduší pomocí katalyzátorů pro vaření a spalování biomasy. Z naší základny ve Slovinsku navrhujeme a testujeme katalyzátory a poté je dodáváme výrobcům zařízení po celém světě.

Whitebeam d.o.o. is a private limited company inc. 2018 – Company Reg: 8244197000 – Tax Reg: SI20824599

Specialisté na snižování znečištění ovzduší

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNůREDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS