Produkce

Kvalitu naší výroby zajišťujeme především kontrolou vstupních surovin, pečlivou kontrolou výrobního procesu a výstupní kontrolou finálních produktů.


Zaměstnáváme vysoce kvalifikované pracovníky a dbáme na jejich následné vzdělávání.

Naše výrobní postupy jsou pečlivě zdokumentovány a zahrnují průběžné kontroly, aby se případné problémy projevily co nejdříve.

Mimořádně důležitá je také závěrečná kontrola, k jejímuž provedení máme potřebné odborné znalosti a nezbytné vybavení.

quality production