Návrh

Návrh dobrého produktu znamená splnění ale ne překročení zadání.


Náklady jsou pro naše zákazníky důležitým faktorem, proto je naším cílem navrhovat výrobky tak, aby vydržely nejméně po požadovanou záruční dobu a zároveň respektovaly rozpočtová omezení.

Vývoj nových produktů pro naše zákazníky je důležitou, ale nákladnou činností.

Využíváme zkušeností získaných za více než dvě desetiletí pro dodávání prototypů, které splňují požadavky našich zákazníků s minimem iterací, čímž zkracujeme vývojový cyklus výrobku.

Quality Design