ZABEZPEčENÍ KVALITY

Ve společnosti Whitebeam se snažíme dosáhnout kvality ve všech aspektech toho, jak provozujeme naše podnikání, a v rámci tohoto cíle se řídíme systémem zajišťování kvality naší mateřské společnosti Whitebeam d.o.o. Konkrétní oblasti naší činnosti, kde je kvalita nejdůle žitější, jsou design, inspekce a správa.

Specialisté na snižování znečištění ovzduší

Odborníci na technologie čištění horkých plynů pro snížení koncentrací znečišťujících látek z vaření a spalování biomasy za účelem zlepšení kvality ovzduší

KONTAKTUJTE NÁS