Snížení emisí ze starších kamen na dřevo

By |2023-09-21T12:54:49+01:00September 21st, 2023|

  Snížení emisí ze starších kamen na dřevo Přestože nejnovější kamna splňující podmínky stanovené v nařízení o Ecodesignu jsou šetrnější k životnímu prostředí, v celé Evropě se používají miliony starších kamen, u nichž je snížení hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách více než vhodné. S ohledem na tyto skutečnosti jsme vyvinuli katalyzátor Puriflue, který je speciálně navržen pro dodatečnou montáž do kamen spalujících dřevo vyrobených před přijetím Ekodesignu. Další informace jsou k dispozici na stránkách produktu. www.puriflue.net

Měla by být krbová kamna ve městech zakázána?

By |2023-09-21T12:15:45+01:00September 21st, 2023|

Měla by být krbová kamna ve městech zakázána? Nelze popřít, že při spalování dřeva v domácnostech vznikají látky, které jsou škodlivé pro lidské zdraví, což vede k volání po zákazu kamen ve městech. S tím krokem však nesouhlasíme z několika důvodů:  1) Ve městech topí dřevem jen malá část lidí. Mnoho lidí žije v bytech bez komínů kde instalace lokálního topeniště určeného pro spalování dřeva není možná. Každý má přístup k energii v podobě plynu nebo elektřiny, zatímco palivové dřevo není ve městech tak snadno dostupné, takže spalování dřeva není běžným zdrojem tepla. 2) Zákaz spalování dřeva v lokálních topeništích je zjednodušené řešení problému znečištění ovzduší, které nijak nepodporuje technologický rozvoj. 3) Problémy se spalinami ze splování dřeva jsou často horší ve venkovských oblastech, kde je velká část obyvatel na tomto způsobu vytápění závislá. Zákaz spalování dřeva v lokálních topeništích ve městech těmto lidem nepomůže a snaha zakázat je ve venkovských oblastech by byla nepřijatelná, zejména s [...]

Snižování znečištění ovzduší spalováním kamna na dřevo

By |2023-06-19T19:53:14+01:00November 14th, 2019|

Snižování znečištění ovzduší spalováním kamna na dřevo Spalování dřeva zní jednoduše, ale ve skutečnosti je to překvapivě komplikovaný proces zahrnující šest samostatných stupňů, během nichž se masivní dřevo postupně přeměňuje na hořlavé plyny, které se poté oxidují za vzniku tepla. V ideálním spalovacím procesu by jediné emise byly oxid uhličitý a voda, ale ve skutečnosti se také produkují některé znečišťující látky. Woodsmoke vzniká v důsledku skutečnosti, že dřevo je obtížné úplně spálit, zejména za podmínek přítomných v relativně jednoduchém sporáku. Část problému spočívá v tom, že neexistuje nic jako „standardní dřevo“: jeden druh stromu hoří jinak než jiný a hraje roli také obsah vlhkosti a velikost polen, což znamená, že kamna na dřevo musí být navržena tak, aby nejsou příliš pochmurní ohledně toho, co do nich jde. Výsledkem je, že kouřové plyny z kamen na dřevo obsahují některé látky, které lze klasifikovat jako znečišťující látky. Patří sem plyny, kapaliny a dokonce i [...]

Vaření na pevná paliva – snižování znečištění ovzduší z této stále populárnější komerční volby

By |2023-06-19T19:53:35+01:00November 14th, 2019|

Vaření na pevná paliva - snižování znečištění ovzduší z této stále populárnější komerční volby Kuchyňské spotřebiče na tuhá paliva, jako jsou pece na uhlí, tandoori a pizzy na dřevo, se v dnešní době v restauracích stávají stále populárnějšími, ale je velmi důležité se přiměřeně vypořádat s výpary, které vydávají.Tyto výpary pocházejí jak z pevného paliva, které je spáleno, tak iz potravin, které jsou vařeny, přičemž tyto tlaky snižují tlak ze dvou různých směrů:Potřeba učinit z kuchyně bezpečné místo pro práciPožadavek na dodržování předpisů o kvalitě ovzduší v místním sousedstvíVýpary z vařeníVaření je komplexní proces zahrnující několik různých typů reakcí, včetně oxidace, pyrolýzy a Maillardovy reakce, která je spojena s hnědnutím. Vaření také vede k fázovým změnám, kdy se pevné látky stávají kapalinami a tekutinami se stávají plyny. Fázové změny se liší od reakcí v tom, že jsou reverzibilní např. Pokud se živočišný tuk změní z pevné fáze na kapalnou fázi v důsledku zvýšení teploty, vrátí [...]

Jak lze katalytické konvertory použít v elektrických kuchyňských spotřebičích ke snížení znečišťujících látek v ovzduší?

By |2023-09-21T12:57:40+01:00November 14th, 2019|

Jak lze katalytické konvertory použít v elektrických kuchyňských spotřebičích ke snížení znečišťujících látek v ovzduší? Katalyzátory jsou velmi účinnou technologií ke snížení kouře emitovaného z potravin během vaření. Mohou snížit emise z většiny typů pecí, včetně nepříjemných pachů a suspendovaných částic mastnoty. Kromě zřejmé výhody snižování znečištění může instalace této technologie do pecí pomoci získat certifikaci pro bezvzduchový provoz. Jak se tedy tato technologie používá? Nejprve se podívejme na katalýzu. Toto je odvětví chemie, kde se používají určité chemikálie známé jako „katalyzátory“, aby povzbudily nebo podpořily reakce mezi jinými chemikáliemi. Klíčovým bodem k uznání je, že samotné katalyzátory nejsou reakcemi spotřebovány; oni jim jen pomáhají. Proto může katalyzátor teoreticky trvat věčně. Název „katalyzátor“ se používá na praktickém zařízení, které bylo navrženo pro využití katalytické technologie, tj. Umožňuje získat výhody katalýzy v reálných situacích. Katalýzou lze podpořit různé chemické reakce, ale tam, kde je cílem zlepšit kvalitu ovzduší, nejdůležitější reakcí je oxidace. Většina látek [...]

Go to Top