(1) Vlastnictví autorských práv
Autorská práva na tyto webové stránky a materiály na těchto webových stránkách (včetně, mimo jiné, textu, počítačových kódů, uměleckých děl, fotografií, obrázků, hudby, zvukového materiálu, video materiálu a audiovizuálního materiálu na těchto stránkách) jsou vlastnictvím nás a našich poskytovatelů licencí.

(2) Toto oznámení o autorských právech
Toto oznámení o autorských právech bylo vytvoř eno pomocí právního precedentu vytvoř eného pro http://www.publishing-contracts.co.uk

(3) Autorská práva
Poskytujeme vám celosvětovou nevýhradní revizní licenci na bezplatné licence:
(a) prohlížet tyto webové stránky a materiály na těchto webových stránkách v počítači nebo mobilním zařízení prostřednictvím webového prohlížeče; (b) kopírovat a ukládat tuto webovou stránku a materiál na této webové stránce ve vyrovnávací paměti pro webový prohlížeč; a (c) vytisknout stránky z této webové stránky pro vaše osobní a nekomerční použití.

Neposkytujeme vám žádná další práva týkající se tohoto webu nebo materiálu na těchto stránkách. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena. Abychom předešli pochybnostem, nesmíte přizpůsobovat, upravovat, měnit, přenášet, transformovat, publikovat, distribuovat, přenášet, vysílat, opakovaně vysílat nebo zobrazovat nebo přehrávat na veřejnosti tuto stránku nebo materiál na této webové stránce (v jakékoliv formě nebo médiu) naše předchozí písemné povolení.

(4) Shromažďování dat
Automatické a / nebo systematické shromažďování údajů z t?chto webových stránek je zakázáno.

(5) Povolení
Můžete požádat o souhlas s použitím materiálů, na které se vztahuje ochrana autorských práv na těchto webových stránkách, a to tak, že nás kontaktujete.

(6) Vynucování autorských práv
Ochrana autorských práv bereme velmi vážně. Pokud zjistíme, že jste použili naše materiály týkající se autorských práv v rozporu s výše uvedenou licencí, můžeme proti vám podat žalobu na peněžní úhradu a soudní příkaz k zastavení používání těchto materiálů. Mohli byste být rovněž vyzváni, abyste zaplatili právní náklady. Pokud se dozvíte o jakémkoli použití našich materiálů chráněných autorským právem, které jsou v rozporu s výše uvedenou licencí nebo je v rozporu s licencí, oznamte nám to prosím prostřednictvím kontaktů.

(7) Neoprávněný materiál
Pokud budete věděto jakémkoli materiálu na našich webových stránkách, který podle vás porušuje autorská práva vaše nebo jiných osob, oznamte to nám to prosím prostřednictvím kontaktů.