KATALYZÁTORY NEJSOU POUZE PRO MOTORY

Whitebeam navrhuje a dodává katalyzátory ke snížení výparů vznikajících v procesu vaření a spalování biomasy. Katalyzátory jsou účinnou technologií, která snižuje výpary vznikající z potravin během vaření, a také ty, které jsou výsledkem spalování biomasy, která se často používá k ohřevu budov, vody nebo k výrobě elektřiny. Znečišťující látky, které jsou redukovány, zahrnují oxid uhelnatý, těkavé organické sloučeniny (TOS), různé částice a oxidy dusíku. Populární použití pro produkty, které používají katalyzátory ke snížení emisí, zahrnují rychlovarné trouby, trouby na dřevěné uhlí, kamna na dřevo a kotle

naše výrobky

OBLASTI POUŽITÍ

Electric Cooking

VAřENÍ S POUŽITÍM ELEKTřINY

Horký vzduch, který vzniká během vaření, obsahuje látky, které pocházejí jak z potravin samotných, tak i jiné, pocházející z tuků a olejů používaných při procesu vaření …

Solid Fuel Cooking

VAřENÍ S VYUŽITÍM TUHÝCH PALIV

Kuchyňské spotřebiče, které využívají tuhá paliva, jako jsou pece na uhlí, tandoori pece a pizza trouby na dřevo, se stávají stále oblíbenější, ale je velmi důležité, abychom se zabývali také vzniklými výpary …

Biomass

DOMÁCÍ BIOMASA

Kouř ze dřeva vzniká v důsledku toho, že je těžké spálit dřevo zcela beze zbytku, zejména za podmínek, které jsou u relativně jednoduchých kamen. Částečně je to problém, protože není …

Biomass

VELKOKAPACITNÍ BIOMASA

Vzhledem k tomu, že se měřítko spalování biomasy výrazně zvyšuje nad úroveň domácího použití, mění se i další faktory, které často vyžadují sofistikovanější přístupy k redukci spalin…

KATALYZÁTORY PRO čISTěNÍ TEPELNÉHO PLYNU

ODBORNÍCI V TECHNOLOGII PURIFIKACE VZNIKLÝCH PLYNůREDUKCEZNE čIŠTěNÍ PLYNY VZNIKAJÍCÍ PřI VAřENÍ A SPALOVÁNÍ BIOMASY

KONTAKTUJTE NÁS