Skip to content
Image shows a Metal substrate reduction catalyst

Redukční katalyzátory s kovovým tělem

Produktové detaily

Redukční katalyzátory s kovovým tělem se často používají ke snižování koncentrací NOx ve spalinách z velkých zdrojů spalujících biomasu.

Tělo katalyzátoru je vyrobeno z velmi tenké fólie (obvykle 0,05 mm) z materiálu Fecralloy, slitiny železa, chromu a hliníku. Ta je spojena vakuovým pájením a v případě velmi velkých průměrů často také podpěrnými tyčemi do požadovaného tvaru.

Mezi hlavní výhody katalyzátorů s kovovým tělem patří především:

  • Lze je vyrobit až do průměru 1200 mm
  • Tlaková ztráta pro danou velikost je nižší než u keramického substrátu.
  • Díky vysoké tepelné vodivosti slitiny Fecralloy lze zabránit lokálnímu přehřátí.

Katalytický povlak je obvykle tvořen buď kombinací pentoxidu vanadu, titanu a wolframu, nebo zeolitem.

Hustota buněk se obvykle pohybuje od 25 buněk na čtvereční palec (cpsi) do 200 cpsi. Velikost buněk se pro danou aplikaci volí podle velikosti pevných částic ve spalinách, tak, aby se snadno neucpaly.

Společnost Whitebeam může dodat redukční katalyzátory s kovovým tělem, buď jako volně ložené, nebo jako zabudované do pouzdra. Ve většině případů tato pouzdra umožňují vyjmutí substrátu pro pravidelné čištění.
Kromě redukčních katalyzátorů s kovovým tělem můžeme nabídnout také následující produkty: