Skip to content

Redukční katalyzátory s keramickým tělem

Produktové detaily

Redukční katalyzátory s keramickým tělem se častou používají ke snižování koncentrací NOx ve spalinách vzniklých spalováním biomasy ve velkých zdrojích.

Existují dva různé přístupy k výrobě redukčních katalyzátorů s keramickým tělem: buď může být celé tělo vyrobeno přímo z homogenní směsi materiálů, které mají katalytické vlastnosti, nebo je samotné tělo vyrobeno z nosného materiálu a následně je na něj nanesen katalytický povlak.

V prvním případě obsahuje tělo katalyzátoru oxid vanadičitý, titan a wolfram. Tato homogenní těla katalyzátoru jsou ideální v situaci, kdy spaliny obsahují abrazivní částice, protože úbytkem materiálu na povrchu těla katalyzátoru z důvodu abraze nedochází ke snížení jeho aktivity.

V druhém případě je tělo katalyzátoru obvykle tvořeno kordieritem. Tělo je následně potaženo aktivními prvky na bázi vanadu, nebo zeolitu.

Vzhledem k tomu, že běžným typem aplikace redukčních katalyzátorů s keramickým tělem jsou zdroje s velkým výkonem, je běžné jejich skládání do pole s cílem vytvoření větších celků. Standartní velikost průmyslového katalyzátoru s keramickým tělem je 150 mm na šířku, 150 mm na délku s různým rozsahem výšek.

Společnost Whitebeam může dodat buď homogenní, nebo potahované redukční katalyzátory s keramickým tělem s různou hustotou buněk od 16 buněk na čtvereční palec (cpsi) až do 200 cpsi. Optimální hustota buněk je určována individuálně dle složení spalin především z pohledu pevných částic v nich obsažených. Velikost buněk by měla být vybrána tak, aby nedocházelo k jejich ucpávání pevnými částicemi.

Společnost Whitebeam vám ráda dodá buď volně ložené redukční katalyzátory s keramickým tělem, které se vejdou do stávajícího pouzdra, nebo pouzdro navrhne a vyrobí.
Kromě redukčních katalyzátorů s keramickým tělem můžeme nabídnout také následující produkty: