Skip to content

Oxidační katalyzátory s keramickým tělem

Produktové detaily

Stejně jako u ostatních typů katalyzátorů je základem tělo tvořící množství malých kanálků, na které je následně nanesen katalyticky aktivní materiál.

Keramická těla katalyzátorů jsou obvykle vyrobena ze speciálního typu porézního keramického materiálu známého jako “kordierit“. Tekutý kordierit je při výrobě těla katalyzátoru protlačován přes formu a následně vyžíhán, tak aby vyschl a ztvrdl. Pomocí různých forem lze vytlačovat těla katalyzátoru různých velikostí a lze také měnit velikost kanálků (buněk).

Vzhledem k tomu, že pro každý nestandartní tvar keramického těla katalyzátoru je nutné použít individuální formu, je tento přístup vhodný především pro střední a velké objemy dodávek katalyzátorů. Druhou možností v případě požadavku na nestandartní tvar keramického těla katalyzátoru je rozříznutí standartního tvaru na menší části. Katalyzátory s keramickým tělem ve tvaru voštiny jsou obecně nejekonomičtější variantou pro spotřebiče, jako jsou kamna spalující biomasu a pyrolytické samočisticí trouby.

Velikost buněk je klíčovou proměnnou, která ovlivňuje celkový výkon katalyzátoru. Spíše než na velikost buněk se však obvykle udává jejich počet na jednotku plochy (hustota buněk), například počet buněk na čtvereční palec (cpsi) nebo počet buněk na čtvereční centimetr.
Čím větší je počet buněk na jednotku plochy, kterou vstupují spaliny/horké plyny do katalyzátoru, tím větší je jeho celková povrchová (reakční) plocha, a tím větší je i potenciál ke snížení koncentrace nežádoucích látek. Nevýhodou je, že s rostoucím počtem buněk roste i množství stěn mezi nimi, což navyšuje celkovou tlakovou ztrátu katalyzátoru. Pro překonání tlakové ztráty a zajištění shodného průtoku spalin/horkého plynu přes katalyzátor s vyšším počtem buněk je zapotřebí vyšší tlak na vstupu do katalyzátoru. Typické hustoty buněk pro katalyzátory s keramickým tělem ve tvaru voštiny používané v aplikacích pro vaření a v lokálních spotřebičích spalujících biomasu jsou 15, 18, 25 a 64 cpsi.

Při volbě hustoty buněk je také důležité zvážit možnost jejich ucpání pevnými částicemi, (pevné částice ve spalinách nebo části tepelně upravovaných potravin). Nebezpečí ucpání se snižuje se snižující se hustotou buněk (rostoucí velikost jednotlivých buněk).

Pro usnadnění instalace katalyzátorů s keramickým tělem do prostoru, který je vyroben z kovu (konstrukční části spotřebiče, pouzdro pro katalyzátor atd.), je nezbytné pečlivě navrhnout těsnění, pro eliminaci problémů způsobených rozdílnou mírou tepelné roztažnosti materiálů. Vždy je nutné individuálně přihlédnout ke specifickým vlastnostem čištěného plynu. Těsnění se obvykle vyrábí buď z vermikulitu, nebo z pleteného drátu.

Společnost Whitebeam může dodat katalyzátory s keramickým tělem potažené různými oxidačními katalytickými materiály včetně vzácných kovů i levnějších alternativ.
Kromě oxidačních katalyzátorů s keramickým tělem můžeme nabídnout také následující produkty: