Skip to content

Měla by být krbová kamna ve městech zakázána?

26 června, 2023

Nelze popřít, že při spalování dřeva v domácnostech vznikají látky, které jsou škodlivé pro lidské zdraví, což vede k volání po zákazu kamen ve městech. S tím krokem však nesouhlasíme z několika důvodů: 

1) Ve městech topí dřevem jen malá část lidí. Mnoho lidí žije v bytech bez komínů kde instalace lokálního topeniště určeného pro spalování dřeva není možná. Každý má přístup k energii v podobě plynu nebo elektřiny, zatímco palivové dřevo není ve městech tak snadno dostupné, takže spalování dřeva není běžným zdrojem tepla.

2) Zákaz spalování dřeva v lokálních topeništích je zjednodušené řešení problému znečištění ovzduší, které nijak nepodporuje technologický rozvoj.

3) Problémy se spalinami ze splování dřeva jsou často horší ve venkovských oblastech, kde je velká část obyvatel na tomto způsobu vytápění závislá. Zákaz spalování dřeva v lokálních topeništích ve městech těmto lidem nepomůže a snaha zakázat je ve venkovských oblastech by byla nepřijatelná, zejména s ohledem na nedávné obavy o energetickou bezpečnost.

Lepším přístupem ke snižování znečištění ovzduší spalinami vznikajícími při spalování dřeva v lokálních topeništích je zaměřit se na technologie a předpisy.

V současné době musí nová kamna v EU a ve Spojeném království splňovat předpisy o ekodesignu, které vstoupily v platnost v roce 2022. Ty jsou však velmi neambiciózní. Dobrý inženýr může snadno navrhnout kamna, která vypouštějí méně než polovinu (hmotnostně) znečišťujících látek povolených podle Ecodesignu, ale bez přísných předpisů k tomu nemá žádnou motivaci. Existují také technologie, které by mohly být dodatečně instalovány na stávající kamna, například katalyzátory. Aby byli spotřebitelé motivováni k instalaci těchto výrobků, je nutné použít metodu “cukru a biče” – finanční  bonus, pokud svá kamna „vyčistí“ (sníží hmotnostní koncentraci znečišťujících látek ve spalinách), a sankce, pokud jeho zdroj nesplňuje zákonem stanovené limitní hodnoty koncentrací znečišťujících látek.

Jednou z dalších změn v přístupu, která je nutná ke snížení znečištění z kamen, je, aby lidé, kteří navrhují normy platné pro nové výrobky, byli o něco méně konzervativní. Například podle předpisů o ekodesignu jsou katalyzátory povoleny, pokud jimi neprochází všechny spaliny. To samozřejmě omezuje jejich účinnost a připomíná to dobu, kdy se poprvé objevily automobily a musel před nimi chodit muž s bílým praporkem. Katalyzátory se v Severní Americe používají v kamnech spalujících dřevo již více než 30 let a prochází jimi 100 % spalin, takže kdyby byly nebezpečné, určitě bychom to o nich již věděli.