Skip to content

Jak lze katalytické konvertory použít v elektrických kuchyňských spotřebičích ke snížení znečišťujících látek v ovzduší?

4 října, 2019

Katalyzátory jsou velmi účinnou technologií ke snížení kouře emitovaného z potravin během vaření. Mohou snížit emise z většiny typů pecí, včetně nepříjemných pachů a suspendovaných částic mastnoty.

Kromě zřejmé výhody snižování znečištění může instalace této technologie do pecí pomoci získat certifikaci pro bezvzduchový provoz.

Jak se tedy tato technologie používá?

Nejprve se podívejme na katalýzu. Toto je odvětví chemie, kde se používají určité chemikálie známé jako „katalyzátory“, aby povzbudily nebo podpořily reakce mezi jinými chemikáliemi. Klíčovým bodem k uznání je, že samotné katalyzátory nejsou reakcemi spotřebovány; oni jim jen pomáhají. Proto může katalyzátor teoreticky trvat věčně.

Název „katalyzátor“ se používá na praktickém zařízení, které bylo navrženo pro využití katalytické technologie, tj. Umožňuje získat výhody katalýzy v reálných situacích.

Katalýzou lze podpořit různé chemické reakce, ale tam, kde je cílem zlepšit kvalitu ovzduší, nejdůležitější reakcí je oxidace. Většina látek znečišťujících ovzduší má organickou povahu (tj. Obsahují uhlík) a může být oxidována na neškodné látky, jako je oxid uhličitý a voda.

Většina oxidačních katalyzátorů používá povlaky na bázi platiny a / nebo palladia, které jsou účinné při teplotách až 200 ° C. Strukturální část katalyzátoru je známa jako „substrát“, jehož hlavním účelem je poskytnout velkou plochu povrchu, na kterou lze katalytický povlak aplikovat

Účinnost katalytických převodníků

Katalyzátory jsou velmi účinné při oxidaci většiny organických plynů a kondenzovatelných složek pevných látek z kouřových plynů na oxid uhličitý a vodu. Tyto reakce mají dvojí přínos: zlepšují kvalitu vzduchu a uvolňují také tepelnou energii z kouřů, které by jinak byly zbytečné.

Aby byl katalyzátor účinný, teplota plynu, který jím prochází, musí být alespoň 200 ° C, a proto je tato technologie nejvhodnější pro uzavřená zařízení na vaření, jako jsou pece, chladiče, fritézy, chargrily a pražiče. Nejoblíbenějšími aplikacemi pro katalytické konvertory v komerčním sektoru jsou kombinované pece s rychlým vařením, jakož i dopravníkové a pizza pece. V domácí sféře jsou často namontovány do špičkových pyrolytických samočisticích pecí, aby se minimalizovaly nepříjemné výpary emitované během čisticího cyklu.

  • Pro katalyzátory používané ve varných zařízeních, která zahrnují recirkulaci plynu, je zásadní hledisko, že katalytický povlak musí být velmi dobře přilnutý k substrátu, jinak by mohl odlupovat a kontaminovat jídlo.
  • Katalyzátor musí být rovněž vyroben z materiálů, které nekorodují ve vlhké atmosféře přítomné ve varném zařízení.
  • Nakonec musí být kuchyňské zařízení vybavené katalyzátorem čištěno pouze pomocí schválených chemikálií, jinak by mohlo dojít k poškození katalyzátoru. Nikdy se nesmí používat žíravé čisticí prostředky.

Na základě našich mnohaletých zkušeností v této oblasti Whitebeam s potěšením radí zákazníkům, jaké řešení je pro jejich konkrétní aplikaci nejvhodnější.