Skip to content

Cenová stabilita katalyzátorů tvořených vzácnými kovy

10 srpna, 2023

Aktivní složky většiny katalyzátorů používaných v kamnech spalujících dřevo a komerčních pecích jsou téměř výhradně z vzácných kovů, přičemž nejoblíbenějšími volbami jsou platina a palladium. Bohužel tyto kovy jsou velmi drahé, platina v současnosti stojí asi 26 eur za gram, zatímco gram palladia je ještě dražší, asi 36 eur. Samotná cena však není jediným problémem, protože ceny se mohou rychle měnit, a proto je pro výrobce varných a topných spalovacích stacionárních zdrojů obtížné kontrolovat a predikovat jejich výrobní náklady.

Zafixovat cenu katalyzátorů lze například nákupem jejich velkého množství a držet je na skladě, což však váže provozní kapitál a je riskantní z hlediska případné změny designu produktu, nebo z hlediska situací ovlivňující poptávku.

Další možností je nakoupit vstupní suroviny (především vzácné kovy) a dát je na sklad. Tato varianta je levnější než skladování kompletního katalyzátoru a je flexibilnější, protože umožňuje změny designu nebo výměnu materiálu z jednoho produktu na druhý. Hlavním problémem tohoto přístupu je bezpečnost – drahé kovy jsou atraktivním cílem pro zloděje, takže výrobci spotřebičů, kteří se rozhodnou vzácné kovy skladovat, musejí zajistit bezpečné uložení v trezoru a zároveň musejí informovat svou pojišťovnu.

Cenu vzácných kovů je možné zafixovat například souhlasem s nákupem konkrétního množství v budoucnu za pevnou cenu, ale tyto smlouvy začínají na několika desítkách kilogramů, jsou extrémně neflexibilní a vyžadují určité finanční znalosti. Z tohoto důvodu mají smysl jen pro velmi velké zákazníky, jako jsou např. výrobci automobilů.

Nejlepší možností pro společnosti, které nakupují malé množství vzácných kovů (až 50 kg ročně), by mohlo být otevření účtu s vzácnými kovy. Funguje jako bankovní účet s tím rozdílem, že místo v eurech, librách nebo dolarech jsou jednotkou měny gramy drahého kovu. Když má zákazník OEM účet s vzácnými kovy, dodavatel katalyzátoru mu uvede cenu se dvěma složkami: vzácné kovy v gramech a zbytek produktu v běžné měně. Zákazník bude samozřejmě muset vložit finance na účet s vzácnými kovy, aby pokryl budoucí požadavky, ale jakmile to udělá, cena vzácných kovů je pevně stanovena. Když je splatná faktura od dodavatele katalyzátoru, je jednoduché převést příslušné množství vzácných kovů elektronicky z účtu zákazníka na dodavatele.

Riziko krádeže z účtu s vzácnými kovy není o nic větší než z jakéhokoli jiného běžného bankovního účtu a jediným finančním rizikem pro zákazníka je, pokud cena drahých kovů klesne a má velký zůstatek vzácných kovů na účtu. Nicméně otevření účtu s vzácnými kovy má smysl pro mnoho středně velkých uživatelů vzácných kovů, kteří chtějí stabilizovat své výrobní náklady.