Skip to content

Cenová stabilita katalyzátorů tvořených vzácnými kovy

Cenová stabilita katalyzátorů tvořených vzácnými kovy

Aktivní složky většiny katalyzátorů používaných v kamnech spalujících dřevo a komerčních pecích jsou téměř výhradně z vzácných kovů, přičemž nejoblíbenějšími volbami jsou platina a palladium. Bohužel tyto kovy jsou velmi drahé, platina v současnosti stojí asi 26 eur za gram, zatímco gram palladia je ještě dražší, asi 36 eur. Samotná cena však není jediným problémem,Continue reading „Cenová stabilita katalyzátorů tvořených vzácnými kovy“

Budou se britské předpisy pro kamna na dřevo lišit od předpisů v EU?

Referendum o brexitu ve Spojeném království bylo o členství Spojeného království v EU a ve skutečnosti neříkalo nic o jednotném trhu, nicméně o rok později britská premiérka Teresa Mayová rozhodla, že je nutné opustit i jednotný trh. To znamená, že britské výrobkové normy se mohou lišit od výrobkových norem platných v EU, a proto vládaContinue reading „Budou se britské předpisy pro kamna na dřevo lišit od předpisů v EU?“

Demystifikování kondenzovatelných částic: Co potřebujete vědět

Denně se setkáváme se situacemi, kdy koncentrace znečišťujících látek ve výfukových plynech automobilů se spalovacím motorem vyvolávají otázky ohledně účinnosti zařízení na kontrolu znečištění, jako jsou např. filtry pevných částic. Tento popisuje koncept kondenzovatelných částic a jejich význam pro hlubší pochopení znečišťujících látek emitovaných různými zdroji, včetně vozidel, kamen a průmyslových procesů. Definování kondenzovatelných částicContinue reading „Demystifikování kondenzovatelných částic: Co potřebujete vědět“

Měla by být krbová kamna ve městech zakázána?

Nelze popřít, že při spalování dřeva v domácnostech vznikají látky, které jsou škodlivé pro lidské zdraví, což vede k volání po zákazu kamen ve městech. S tím krokem však nesouhlasíme z několika důvodů:  1) Ve městech topí dřevem jen malá část lidí. Mnoho lidí žije v bytech bez komínů kde instalace lokálního topeniště určeného proContinue reading „Měla by být krbová kamna ve městech zakázána?“

Snižování znečištění ovzduší spalováním kamna na dřevo

Spalování dřeva zní jednoduše, ale ve skutečnosti jde o překvapivě složitý proces, který zahrnuje šest samostatných fází, během nichž je pevné dřevo postupně transformováno na hořlavé plyny, které následně oxidují (reagují s kyslíkem) a což je reakce emitující teplo. Při ideálním spalovacím procesu uhlíku a vodíku jsou spaliny tvořeny pouze oxidem uhličitým a vodou, aleContinue reading „Snižování znečištění ovzduší spalováním kamna na dřevo“

Jak lze katalytické konvertory použít v elektrických kuchyňských spotřebičích ke snížení znečišťujících látek v ovzduší?

Katalyzátory jsou velmi účinnou technologií ke snížení kouře emitovaného z potravin během vaření. Mohou snížit emise z většiny typů pecí, včetně nepříjemných pachů a suspendovaných částic mastnoty. Kromě zřejmé výhody snižování znečištění může instalace této technologie do pecí pomoci získat certifikaci pro bezvzduchový provoz. Jak se tedy tato technologie používá? Nejprve se podívejme na katalýzu. TotoContinue reading „Jak lze katalytické konvertory použít v elektrických kuchyňských spotřebičích ke snížení znečišťujících látek v ovzduší?“