Skip to content

Budou se britské předpisy pro kamna na dřevo lišit od předpisů v EU?

3 srpna, 2023

Referendum o brexitu ve Spojeném království bylo o členství Spojeného království v EU a ve skutečnosti neříkalo nic o jednotném trhu, nicméně o rok později britská premiérka Teresa Mayová rozhodla, že je nutné opustit i jednotný trh. To znamená, že britské výrobkové normy se mohou lišit od výrobkových norem platných v EU, a proto vláda začala pracovat na nové certifikační značce, která by nahradila značku CE EU. Zatímco značka CE prokazovala soulad s předpisy o jednotném trhu, značka UKCA by ukazovala, že zboží je v souladu s předpisy o výrobcích Spojeného království.

Většina společností ve Spojeném království byla proti zavedení alternativní certifikační značky s ohledem na dodatečné náklady, které by jim to přineslo, a proto proti ní tvrdě lobovaly. To vedlo k tomu, že její zavedení bylo několikrát odloženo a poté 1. srpna 2023, kdy byla většina lidí na dovolené, vláda oznámila, že zboží nesoucí značku CE bude pro britský trh přijatelné na neurčito. Existovalo však několik výjimek, mezi kterými byly i stavebními výrobky, jsou kamna na dřevo a kouřovody. Stavební výrobky uváděné do prodeje v Anglii, Walesu a Skotsku (nikoli však v Severním Irsku) budou muset nést značku UKCA s účinností od 1. července 2025.

V současné době není jasné, proč se vláda Spojeného království rozhodla trvat na označení UKCA pro stavební výrobky, když v případě prakticky všech ostatních výrobků postačí označení CE, nicméně z toho vyplývá, že se očekává, že se předpisy Spojeného království v tomto odvětví budou lišit od těch, které jsou uplatňovány na jednotném trhu. Tato odchylka by mohla nastat buď v důsledku zavedení nových předpisů ve Spojeném království, nebo (což je pravděpodobnější) v důsledku toho, že nová nařízení na jednotném trhu nebudou ve Spojeném království replikována.

Při optimistickém výkladu by se Spojené království mohlo rozhodnout zavést předpisy, které by vyžadovaly, aby nová kamna na dřevo měla nižší hmotnostní koncentrace znečišťujících látek než podle současných pravidel ekodesignu. To by bylo podle stávajících předpisů EU obtížné vzhledem k požadavku, aby byly katalyzátory nevyplňovaly celý spalinový kanál. Další potenciální výhodou toho, že se Spojené království vydá v této oblasti vlastní cestou, je, že pravidla týkající se krbových kamen a oblastí zaměřených na kontrolu složení spalin (známá jako pravidla DEFRA), která jsou v současné době 30 let stará, by mohla být buď zcela opuštěna, nebo aktualizována a uplatňována jako „zlatý standard“ v oblastech týkajících se problémů s kvalitou ovzduší.