Skip to content
Image shows an energy plant releasing pollution

Aplikace

Naše technologie pro čištění horkých plynů je určena pro snížení koncentrací znečišťujících látek v obsažených ve výparech vznikajících při vaření a ve spalinách vznikajících při spalování biomasy s cílem zlepšení kvality ovzduší. Naše produkty mohou být využity v řadě aplikací.

Horký vzduch, který se uvolňuje při vaření (výpary), obsahuje látky pocházející ze samotných potravin a další látky pocházející z tuků a olejů použitých při vaření. Výpary, které jsou emitovány během vaření obsahují látky, které se uvolňují nejen ze samotných zpracovávaných potravin, ale také z použitých tuků a olejů. Některé z těchto látek jsou původcem typických pachů provázejících vaření, zatímco další se mohou projevovat, jako kouř. Část tohoto kouře může později kondenzovat a vytvářet mastné usazeniny pevných částic nejen v samotné troubě, ale i v jejím okolí.

Vaření na elektřině

Vaření s využitím pevných paliv jako jsou pece na dřevěné uhlí, keramické grily a pece na pizzu, ve kterých je spalováno dřevo se v dnešní době stávají čím dál populárnější především v restauracích, nicméně, je velmi důležité adekvátně nakládat se spalinami, které při jejich použití vznikají.

Vaření na pevných palivech

Znečišťující látky se vyskytují ve spalinách vzniklých při spalování dřeva v domácnostech v důsledku toho, že dřevo lze jen obtížně zcela spálit, zejména za podmínek, které panují v konstrukčně relativně jednoduchých kamnech (spalování je vždy tzv nedokonalé). Jeden z problémů spočívá v tom, že neexistuje nic jako “standardní dřevo”: každý druh stromu hoří jinak, přičemž velkou roli hrají i další vlastnosti paliva jako např. vlhkost a velikost polen.

Spalování biomasy v domácnostech

S rostoucím výkonem zařízení pro spalování biomasy dochází ke změně řady faktorů:

Spalování biomasy ve velkých zdrojích